krpsc.lt

Veikla

Įstatai

Psichikos sveikatos centro vidaus tvarkos taisyklės

Socialiniai darbuotojai

Ambulatorinės slaugos aprašas

Viešieji pirkimai

Veiklos rezultatai

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka

Darbo užmokestis

Įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Kelmės skyrius

Civilinės atsakomybės aprašas

Asmens duomenų apsauga

Korupcijos prevencija

Teisės aktai, reglamentuojantys psichikos sveikatos priežiūrą

Teisės aktai ir normatyviniai dokumentai, nustatantys centro veiklą

Projektai