krpsc.lt

Teisės aktai ir normatyviniai dokumentai, nustatantys centro veiklą

KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

Kodas 162775041, Vytauto Didžiojo 23, Kelmė, Tel./faks. 8 (427) 61325, el.p. psichikos.centras@gmail.com

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklos tarnybai prie SAM
Žalgirio g.92, Vilnius2012 02 08

 

Teisės aktai ir normatyviniai dokumentai, nustatantys centro veiklą

VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centras   vykdo pirminę psichikos sveikatos priežiūros veiklą  ir psichikos sveikatos slaugą. Licencijuojamą veiklą apibrėžia šie teisiniai dokumentai:

  1. LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, 1996-06-06, Nr. I-1367.
  2. LR psichikos sveikatos priežiūros įstatymas, 1995-06-06, Nr. I-924.
  3. Lietuvos medicinos normos  patvirtintos sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu, 2005-08-04, Nr. 94-3514.
  4. LR sveikatos draudimo  įstatymas, 1996-05-21 Nr. I-1343.
  5. LR veikatos apsaugos ministro įsakymas “Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų patvirtinimo”, 2005-12-05 Nr. V-943.
  6. LR SAM įsakymas “Dėl LR SAM2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 “Dėl slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimo patvirtinimo” pakeitimo, 2011-09-05 Nr. V-835.
  7. Sveikatos priežiūros metodikos ir kiti sveikatos apsaugos ministerijos ir vyriausybės įsakymai ir nutarimai.
  8. Įstatai, patvirtinti 2001-12-21 Kelmės rajono savivaldybės tarybos 19 posėdžio sprendimu Nr. 450.