krpsc.lt

Socialiniai darbuotojai

Specialistai, kurių darbo paskirtis yra sustiprinti į sveikatos priežiūros įstaigą besikreipiančio ar joje besigydančio asmens prisitaikymo prie aplinkos sugebėjimus, atnaujinti ryšius su bendruomene, padedant jam integruotis į visuomenę ir skatinti pilnavertiškesnį asmens socialinį gyvenimą.

Socialiniai darbuotojai teikia informaciją ir konsultuoja pacientą:

 • apie įstatymus, dėl socialinių garantijų, lengvatų;
 • apie paciento teises ir galimybes konkrečiu atveju;
 • apie pacientui reikalingas pagalbos įstaigas ir padeda jam pasirinkti;
 • organizuoja paciento hospitalizaciją esant neatidėliotinoms indikacijoms;
 • organizuoja užimtumo terapiją, atsižvelgiant į vietos sąlygas ir ypatumus;
 • bendrauja su pacientu individualiai;
 • tvarko socialinius dokumentus.

 

Dirba su paciento šeima:

 • konsultuoja, kaip elgtis esant problemoms, konfliktui, iškilusių dėl paciento sveikatos būsenos pakitimų;
 • atstovauja pacientui teismuose dėl neveiksnumo nustatymo ir globėjo paskyrimo;
 • informuoja ir konsultuoja paciento artimuosius apie pagalbos poreikį ir priemones;
 • į pagalbos procesą pacientui įtraukia šeimos narius ir artimuosius;
 • vykdo globojamų pacientų kontrolę;
 • konsultuojasi su kitų įstaigų socialiniais darbuotojais ir pacientą prižiūrinčios komandos kitais nariais (gydytoju -psichiatru, psichikos sveikatos slaugytoju, psichologu).

 

Bendradarbiauja su:

 • Šiaulių psichiatrijos  ligonine;
 • Kelmės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriumi;
 • Prokuratūra;
 • Teismais;
 • Policija;
 • SODRA;
 • Mokesčių inspekcija
 •  Kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis

 

Socialinių darbuotojų telefonas: 8 (427) 61325