krpsc.lt

Asmens duomenų apsauga

Informuojame, kad įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) reikalavimus, Viešojoje įstaigoje Kelmės rajono psichikos sveikatos centre Asta Turskienė yra paskirta duomenų apsaugos pareigūne. Susisiekti su duomenų apsaugos pareigūne galite telefonu 8(427)61453 arba elektroniniu paštu psichikos.centras@gmail.com  Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje. Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais
kontaktais.

Viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro  Asmens duomenų apsaugos politika nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus, įtvirtina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus, asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymą ir reagavimą į šiuos pažeidimus, duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą, duomenų teikimą trečiosioms šalims.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės