krpsc.lt

Korupcijos prevencija

Praneškite apie korupciją

VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 28d. įsakymu Nr.74 paskirta už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą , prevenciją ir kontrolės vykdymą įstaigoje — socialinė darbuotoja Lijana Radvanskienė. Kreiptis tel. 8(427) 613 25, el.paštu: psichikos.centras@gmail.com

Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras siekia, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų, todėl jeigu Jūs mūsų centre susidūrėte su galimai korupcinio pobūdžio veika, prašome apie tai pranešti pasitikėjimo telefonu (8 427) 613 25, elektroniniu paštu psichikos.centras@gmail.com, įstaigos administracijai raštu arba užpildydami atsiliepimų formą. Asmuo, manantis, kad jam ar jo artimam žmogui teiktos nekokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos, susidūręs su galimai korupcinio pobūdžio teisės pažeidimu, gali kreiptis į direktorių Roką Laurinaitį arba už korupciją atsakingą darbuotoją.

Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefonas

Sveikatos apsaugos ministerija prašo Jus būti pilietiškais: informuokite apie korupcijos atvejus anonimiškai skambindami nemokamu telefono numeriu 8 800 66 004. Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisėto pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar susidūrėte su kitokia korupcijos forma, paskambinkite. Jūsų skambutis anonimiškas, jokių asmens duomenų pateikti nereikia. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai. Pranešti apie korupciją galima ir el. paštu korupcija@sam.lt

STT pasitikėjimo telefonas

Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, arba el. paštu pranesk@stt.lt, arba faksu (8 5) 266 3307, arba STT interneto svetainėje www.stt.lt palikdami pranešimą.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas:

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso:
225 straipsnis. Kyšininkavimas
226 straipsnis. Prekyba poveikiu
227 straipsnis. Papirkimas
228 straipsnis. Piktnaudžiavimas
228 1 straipsnis. Neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas
229 straipsnis. Tarnybos pareigų neatlikimas

PRIMENAME: Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Vadovo kreipimasis į pacientus

Gerbiami Kelmės rajono psichikos sveikatos centro pacientai ir jų artimieji,

Palaikykime Lietuvos valstybės pastangas naikinti korupciją sveikatos sistemoje!

Raginu Jus ir Jūsų artimuosius neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei centro darbuotojų orumo. Jeigu susidūrėte su galimai korupcinio pobūdžio veikla mūsų centre, informuokite administraciją ar kitas atsakingas institucijas. Primenu, jog teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio (piniginio, daiktinio ir kt.) paėmimas, tačiau ir jo davimas. Prašome jūsų prisijungti prie skaidraus ir geranoriško medikų bendravimo su pacientais ir jų artimaisiais. Pabrėžiame, jog geriausia Jūsų padėka – nuoširdi šypsena, geras žodis ir gerėjanti Jūsų sveikata.

Pagarbiai
Kelmės raj. psichikos sveikatos centro direktorius
Rokas Laurinaitis