krpsc.lt

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Kelmės skyrius

VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centro patalpose nuo 2003 m. įsikūręs Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Kelmės skyrius. 2023-01-01 pradėjo teikti akredituotą socialinę priežiūrą – socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje. LSPŽGB Kelmės skyriaus lankytojų skaičius iki 20 asmenų.

Kiekvienam asmeniui, kuriam nustatytas paslaugos poreikis
teikiamos paslaugos:

1. Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas, ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrųjų žinių, praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas;

2. Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje  finansavimo šaltiniai: Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Adresas: Vytauto Didžiojo g. 23, 86132 Kelmė

Kontaktai:
tel. 8 427 61325
el.p.: lspzgb.kelme@gmail.com
Pirmininkė Lijana Radvanskienė