krpsc.lt

Projektai

Psichikos sveikatos gerinimo, smurto ir savižudybių prevencijos iniciatyvos plėtra Kelmės rajono savivaldybėje

Įgyvendinamas projektas „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“

Į pacientą orientuotų sveikatos priežiūros įstaigų vystymas (Jaunųjų gydytojų asociacija)

Projektas „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“

2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšomis finansuojamas projektas Nr. 09-019-P-00020 „Suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaro įkūrimas Kelmės rajono savivaldybėje“