krpsc.lt

Projektai

Psichikos sveikatos gerinimo, smurto ir savižudybių prevencijos iniciatyvos plėtra Kelmės rajono savivaldybėje

Įgyvendinamas projektas „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“

Į pacientą orientuotų sveikatos priežiūros įstaigų vystymas (Jaunųjų gydytojų asociacija)