2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšomis finansuojamas projektas Nr. 09-019-P-00020 „Suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaro įkūrimas Kelmės rajono savivaldybėje“