krpsc.lt

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS KELMĖS RAJONE“

2019 m. sausio 16 d. Kelmės rajono savivaldybės administracija pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0009  „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“ sutartį Nr.12.

Bendra projekto išlaidų vertė – 249 655,21 Eur. Įgyvendinant projektą numatyta įsisavinti 229 412,91 Eur struktūrinių fondų lėšų, 18 277,36  Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos, 1 964,97 Eur projekto partnerio privačios lėšos.

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“  priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609  „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“. Daugiau informacijos apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos teisės aktus galite rasti adresu www.esinvesticijos.lt.

Pagrindinis projekto tikslas padidinti Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigose teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą tikslinės teritorijos gyventojams. Uždavinys – įgyvendinant šias veiklas: atlikti paprastojo remonto darbus Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre, Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centre,  Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centre, A.Jokšo sveikatos centre, Kelmės rajono psichikos sveikatos centre; įsigyti reikiamą medicininę įrangą, baldus, kompiuterinę įrangą ir tikslines transporto priemones.

Įgyvendinus projektą bus atnaujinta Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro, Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro, Šaukėnų ambulatorijos, Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centro, A. Jokšo sveikatos centro infrastruktūra: atlikti patalpų remontai, įsigyta įranga vaikų ligų ir vyresnio amžiaus asmenų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai, įsigyta reikalingus baldus ir tikslines transporto priemones. Kelmės rajono psichikos sveikatos centre bus suremontuotas ir įrengtas  opioidų kabinetas, įsigyjant reikalingą įrangą.

Projekto vadovas – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Asta Vaitkevičiūtė-Kizienė, tel.  8 427 69 158, el. paštas asta.vaitkeviciute@kelme.lt;

Projekto finansininkas – Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Bagdonienė, tel.  8 427 69 061, el. paštas agne.bagdoniene@kelme.lt.