krpsc.lt

Į pacientą orientuotų sveikatos priežiūros įstaigų vystymas (Jaunųjų gydytojų asociacija)

Partneriai:

„Transparency International” Lietuvos skyrius Kauno miesto poliklinika  Kelmės rajono psichikos sveikatos centras

Skirta suma: 76 630,15 Eur

Santrauka:

Pastaraisiais metais išsivysčiusių šalių sveikatos priežiūros sistemose vis garsiau kalbama apie orientuotumą į pacientą – siekiamybę teikti tokias sveikatos priežiūros paslaugas, kurios gerbtų individualaus paciento poreikius ir vertybes, bei užtikrintų, kad tuo būtų grindžiami klinikiniai sprendimai. Tai kriterijus, kuriuo Europoje sveikatos priežiūros kokybę kontroliuojančios institucijos matuoja sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Siekiant iš tiesų orientuoti palsaugas į pacientą, svarbu pasirūpinti ir pačių medikų sveikata. Lietuvoje dabartinė sistema neatliepia teisėtų pacientų ir darbuotojų lūkesčius – Valstybės kontrolės duomenimis, Lietuva pagal gyventojų pasitenkinimą sveikatos priežiūros paslaugomis iš 34 Europos valstybių yra 31-oje vietoje. Lietuvoje trūksta gerųjų pavyzdžių, kuriais būtų grindžiama advokacija už kokybiškesnę sveikatos priežiūrą.

Projekto tikslas – skatinti įrodymais pagrįstų į pacientą ir darbuotoją orientuotos sveikatos priežiūros principų diegimą Lietuvos gydymo įstaigose.

Tikslinės grupės: KMP ir KRPSC medikai, ASPĮ dalininkai (Sveikatos apsaugos ministerija ir savivaldybės), ASPĮ vadovai, KMP ir KRPSC administracijos atstovai, KMP ir KRPSC pacientai.

Projekto rezultatai

a. Dvi gydymo įstaigos pasitvirtins ir savo kasdienėje veikloje pradės taikyti į pacientą ir darbuotoją orientuotos sveikatos priežiūros principus, kuriais bus pasiektas:

1. Didesnis KMP ir KRPSC pacientų įtraukimas į sprendimų priėmimo procesus ASPĮ;

2. Didesnis projekto veiklose dalyvaujančių sveikatos priežiūros įstaigų pacientų pasitenkinimas;

3. Sumažėjęs projekto veiklose dalyvaujančių medikų perdegimo sindromo lygmuo ir pagerėjęs projekte dalyvaujančių sveikatos priežiūros įstaigų psichosocialinis klimatas;

b. Padidėjęs projekto veiklose dalyvaujančių ASPĮ pacientų informuotumas.

c. ASPĮ steigėjams (Sveikatos apsaugos ministerijai ir savivaldybėms) pateiktas pasiūlymas dėl teisės aktų korekcijų.

d. Pateiktas metodinių rekomendacijų rinkinys sveikatos priežiūros įstaigų vadovams.

e. Padidėjusi JGA ir projekto partnerių kompetencija.

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-10-06 iki 2022-02-05