krpsc.lt

2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2014 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


2014 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčio ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita


2014 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčio ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita


2014 finansinės atskaitomybės rinkinys

2014 metinės veiklos ataskaita

2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys