krpsc.lt

2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčio ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita 3 ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 3 ketv.